Medarbejdere

Gallo Kriserådgivning drives næsten udelukkende af frivillige kræfter. Derfor er vi meget taknemmelige for og stolte over, at vores medarbejdere har valgt at lægge deres engagement og faglighed hos os. Rundt regnet består Gallo Kriserådgivning af ca. 100 frivillige, ulønnede fagfolk. Alle enten har eller sturderer en faglig relevant uddannelse.

Hos Gallo Kriserådgivning vægter vi fagligheden højt. I vores store kerneydelse, samtaleterapi, har vores frivillige medarbejdere ubegrænset adgang til supervision, hvor de enkelte anonyme samtaleforløb gennemgås med en erfaren supervisor. Det er med til at sikre, at vores rådgivere hele tiden udvikler sig fagligt såvel som personligt, og på den måde er i stand til at give dig den bedste rådgivning. Derudover deltager alle vores frivillige medarbejdere i et obligatorisk træningsforløb, som giver dem forskellige værktøjer og et fælles begrebsapparat at arbejde ud fra.

 

Søren

Frivillig og supervisor
Psykoterapeut

"Stedet har nogle ret unikke kvaliteter, der ad åre er blevet stærkere og bedre rodfæstet. Her er plads til alle." 

"(At arbejde i Gallo Kriserådgivning) er stærkt vanedannende."

Søren har været tilknyttet Kriserådgivningen siden 2010.

"Jeg arbejder primært som mentor og frivillig- både i Kriserådgivningen og Værestedet. Desuden tilbyder jeg supervision til vores team af frivillige.

Dét at være en del af et fællesskab, som gør en forskel for mennesker, der virkelig har brug for det er meget meningsfyldt for mig.

For mig at se er Kriserådgivningens vigtigste opgave at være rummelig: at være et sted, hvor brugerne kan være, lære og ikke mindst udvikle sig. At være et sted hvor frivillige med overskud til at dele, hjælpe og gøre en forskel kan give til dem, der har brug for det.

Der var langt mere, jeg kunne genkende i mit eget liv, end jeg var klar over og havde forventet. Det er en berigelse, som har brændt sig fast, og som jeg vil tage med mig.

Som frivillig er at det altid er på brugernes præmisser, vi er her."

 

 

Tine

Frivillig

Pædagog
Kandidat i Pædagogisk Sociologi
 

For at kunne arbejde relationelt må der etableres en tillid, som i min optik kun kan opnås, hvis man tør være sig selv, give noget af sig selv, sætte grænser, inddrage humor og udstråle ægthed.

Tine har været tilknyttet Kriserådgivningen som frivillig siden 2014.

”Jeg startede i Gallo, fordi jeg først og fremmest brænder for at arbejde med mennesker, der har sociale og / eller psykiske udfordringer. Ved at arbejde i Gallo kunne jeg få mere erfaring med denne brugergruppe samt få muligheden for at have samtaleterapi, hvilket er rigtig relevant i forhold til ønsker til et fremtidigt job.

Jeg taler med brugerne om alt lige fra hverdagsting til mere tunge og personlige emner. Det er meget forskelligt, hvad brugerne har behov for, og jeg lægger stor vægt på at møde brugerne ud fra hver deres individuelle behov.

Jeg har desuden terapiforløb i samarbejde med psykologistuderende.

Relationsarbejdet er efter min mening det vigtigste i Værestedet. For at kunne arbejde relationelt må der etableres en tillid, som i min optik kun kan opnås, hvis man tør være sig selv, give noget af sig selv, sætte grænser, inddrage humor og udstråle ægthed.

Når jeg tager fra Gallo, føler jeg, at jeg har gjort en forskel for nogle mennesker.
Det giver mig glæde og energi at kunne se på brugeren, at han/hun har nydt godt af netop min tilstedeværelse.

Kriserådgiivningens vigtigste opgave er i min optik at udstråle, at vi vil brugerne, og at vi opfatter den enkelte som et unikt individ med hver sin historie. Det vigtigste er, at brugeren går hjem med fornemmelsen af, at der var et menneske, der havde lyst til at bruge sin tid på ham / hende, og som havde lyst til at investere noget af sig selv i snakken.

Det kan være en udfordring at at navigere rundt i de forskellige problemstillinger, brugerne kommer med, samt fornemme deres grænser og sætte sine egne.

En af mine yndlingsoplevelser var, da vi var på besøg hos TV2 Østjylland. Vi var sammen med brugerne på en helt anden måde, end vi plejer og lærte hinanden at kende på et andet niveau. Dét, at vi samledes om noget fælles var utrolig givende og har efterfølgende styrket den relation, jeg har med nogle af de brugere, der var med på turen."

 

 

Dorthe

Frivillig

Psykoterapeut

At kunne bidrage til at et andet menneske finder ”ind til sig selv”, eller ”hjem til sig selv”- at kunne give et andet menneske et godt fundament for at ”gå ud i livet” giver for mig rigtig meget mening.

 

Dorthe har været tilknyttet Gallo Kriserådgivning siden sommeren 2015.

"Jeg synes, dét at være frivillig og dét med at gøre en forskel er vigtigt for vores samfund. Hvis vi alle gjorde det, ville vores samfund og vores verden som helhed nok blive et bedre sted.

At kunne bidrage til at et andet menneske finder ”ind til sig selv”, eller ”hjem til sig selv”- at kunne give et andet menneske et godt fundament for at ”gå ud i livet” giver for mig rigtig meget mening.

Varmen og hjerteligheden fra brugere - man kan virkelig mærke, de er glade for, vi her.

Jeg elsker den mangfoldighed, stedet byder på: alle bidrager med dét de kan.

Som frivillig bliver man tit stillet over for en række eksistenstielle teamer, hvilket er meget lærerigt.

For mig at se, er Kriserådgivningens vigtigste opgaver at være  den ”oase”, hvor man altid kan komme hen, og der altid er nogle at snakke med. Og så vores akutsamtaler hvor folk, modsat det etablerede system, kan komme ind uden ventetid."

 

 

Helene

Frivillig

Psykolog

Gallos største opgave er at tilbyde (...) mennesker en bro ind i verden. (...) at nedbryde tabuer  omkring menneskelig lidelse og skabe tryghed og ro foir alle vores brugere.

Helene har været tilknyttet Kriserådgivningen siden september 2014.

"Jeg startede i Gallo, da jeg læste kandidaten i psykologi på Aarhus Universitet. Interessen for at hjælpe andre og tilbringe tid med mennesker med særlige udfordringer har jeg haft med mig gennem mange år.
Jeg hørte om Gallo Kriserådgivning og tænkte, at dette er et sted, hvor jeg virkelig kan gøre en forskel for andre! Her har jeg både mulighed for at opleve de relationer, der opstår i værestedet og få erfaring med samtaleforløb.

Jeg har terapeutiske samtaleforløb, og derudover er jeg Værestedet med brugerne og de andre frivillige. Her er min opgave både at holde pænt og lave the og kaffe løbende, samt at stille frem til brød, når det er tid til det. Derudover er jeg også sammen med brugerne enten over en avis, en kop the eller et brætspil.
Jeg hjælper også, så godt jeg kan, brugerne med deres mobiler, computere, breve fra kommunen eller andet, de har spørgsmål til.

Jeg er desuden mentor, og det betyder, at jeg har ansvaret for, at de andre frivillige har en god vagt, og at de kan komme til mig, hvis der opstår konflikter i værestedet eller svære situationer på telefonen eller i terapien.

Jeg indgår også i forskellige teams bl.a. Fundrasing-teamet.

Det har nedbrudt mange fordomme for mig, at få indsigt i hvor stærke personligheder og enorme kompetencer der er hos socialt udsatte borgere, og jeg desuden lært meget psykolog-fagligt af at være her- en læring jeg tager med mig ud i arbejdslivet.

Jeg mærker lettelse og stolthed, når mine klienter eller brugerne fortæller, hvad min hjælp konkret gør for dem. Jeg mærker også ærefrygt, fordi det er utroligt, hvor stor en (positiv) indflydelse man kan have på et andet menneskes liv, hvis man blot rækker ud og tilbyder det.

Jeg oplever, at mange af brugerne i værestedet begynder at spørge efter mig. Ikke fordi de har noget bestemt at tale om, men fordi de begynder at kende mig og have tillid og en relation til mig og derfor bare har lyst til at snakke med mig. Det synes jeg er et fantastisk vidnesbyrd om, at dét at jeg er der betyder noget for disse mennesker."

 

 

Trine

Frivillig

Psykolog

Det er en meget særlig følelse, når man kan se et andet menneske "lyse op", fordi man sætter sig hos dem og giver dem sin tid og opmærksomhed.

Trine har været tilknyttet Kriserådgivningen siden marts 2015.

”Jeg startede i Gallo Kriserådgivning, da uddannelsen til psykolog er meget teoretisk og jeg savnede kontakt til mennesker. Derudover betyder det meget for mig at kunne være med til at gøre en forskel for andre mennesker og hjælpe dem til at få en bedre hverdag.

Jeg er frivillig i Værestedet og har terapiforløb. Derudover fungerer jeg også som mentor på mit hold.

Det betyder rigtig meget for mig at være i Gallo Kriserådgivning. Det er en mulighed for at møde mange forskellige mennesker, som jeg ellers ikke ville have haft kontakt med og få et indblik i deres liv og syn på verden. Det betyder også meget for mig, at kunne gå hjem med en følelse af, at jeg har gjort en forskel for et andet menneske den dag.
Eksempelvis er det en meget særlig følelse, når man kan se et menneske "lyse op", fordi man sætrter sig hos dem og dem dem sin tid og opmærksomhed.

Muligheden for at have terapiforløb under og efter studiet har været vigtig for mig, da det giver mig mulighed for at bruge de kompetencer, jeg har lært på studiet i praksis.

I Kriserådgivningen er der en god stemming mellem de frivillige og brugerene. Selvom der af og til tages nogle tunger emner op, er der en humor i huset, som gør, at vi ofte kan grine sammen." 

Mads

Frivillig
Psykologistuderende

"Det er (...) en utrolig "genuine" feedback, brugerne giver, hvilket kan bruges til "selv-supervision".
Atmosfæren i Gallo er generelt super god og hyggelig. Det er i sandhed et sted, hvor mangfoldigheden er i højsædet (...)
"

Mads har været tilknyttet Kriserådgivningen siden marts 2015.

Som frivillig i Gallo Kriserådgivning er de primære arbejdsopgaver at give brugerne i Værestedet en god aften og møde dem der, hvor de er den pågældende dag. Det være sig enten med et spil backgammon, en støttende samtale eller en snak om, hvordan man styrer sin økonomi.
Endvidere er min funktion som mentor på holdet, at sørge for at de andre frivillige har det godt og byde nye velkomne, samt videregive det normsæt vi arbejder ud fra.

Gallo giver rigtig meget ansvar til deres frivillige, hvorfor det er muligt at ”få pulsen på” rigtig mange ting inden for psykopatologien.

Gallos brugere siger, hvad de mener, hvilket jeg virkelig nyder: man er ikke i tvivl, når der hersker utilfredshed, og bestemt heller ikke når man har hjulpet, det er på den måde en utrolig ”genuine” feedback, brugerne giver, hvilket kan bruges til ”selv-supervision”.

Kriserådgivningens vigtigste opgave er, i mine øjne, at møde den enkelte borger der hvor han eller hun er. Dog skal vi ikke være for eftergivende og ”pleasende”. Det er fra mit perspektiv også vores opgave at understrege sociale spilleregler, da disse ofte giver brugerne nogle udfordringer.
Som velfungerende unge mennesker kan vi hjælpe på en måde, der ikke opfattes intervenerende, men nærmere som en venskabelig samtale. 

Noget af det sværeste er, når der, brugerne imellem, bliver diskuteret et meget følsomt og komplekst emne som f.eks. politik eller religion. I disse situationer kan det være meget udfordrende at bevare en saglig, god debat.

Jeg synes, det bedste jeg kan opleve hernede er at kunne afslutte et samtaleforløb, fordi brugeren mener, problematikken er løst. Dét giver en rigtig god fornemmelse.

Atmosfæren i Gallo er generelt super god og hyggelig. Det er i sandhed et sted, hvor mangfoldigheden er i højsædet, og hvor de frivillige gør deres til, at alle kan føle sig velkomne og mødt.

 

Denne webside bruger cookies.

Vi bruger cookies i forbindelse med værktøjet Google Analytics, som bl.a. leverer statistik over hvilke søgeord, vores webside er fundet med.  

Accepter